Prodej zařízení a technické poradenské služby pro slévárny

Společnost ACESO PRAHA, s.r.o. byla založena v roce 1992 jako obchodně inženýrská společnost působící zejména ve slévárnách, provozech využívajících indukční teplo a ústavech nukleární medicíny.

Mezi naši hlavní činnosti patří zpracování obchodních nabídek, prodej zařízební z firemního portfólia, projekce, instalace a uvedení jednotlivých zařízení do provozu, servisní zajištění a to v oblasti veškerých aplikací indukčního tepla a nukleární medicíny.

Vzhledem k potřebám našich zákazníků realizovat plánované investice „na klíč“, jsme schopni dodávat kompletní investiční celek jako generální dodavatel.

Novinky
18.11.2015 Servisní inženýr
Vzhledem k narůstajícímu počtu referencí tavicích pecí, ale i dalších zařízení z našeho portfólia jako jsou např. jádrovací stroje a modifikační boxy od společnosti EUROMAC, indukční ohřevy od Inductotherm SA, průběžné mísiče, separace chromitu od Inductotherm Ondarlan a další jsme se rozhodli rozšířit naše řady servisního oddělení o dalšího servisního technika. Dobře si uvědomujeme důležitost dobrého servisního zázemí.  
13.11.2015 Slévárny Třinec taví v nových moderních indukčních pecích od společnosti Inductotherm (článek převzatý z časopisu Hutník)
Dvě elektrické indukční pece uvedly dnes v pátek 30. října do zkušebního provozu Slévárny Třinec. Dceřiná firma Třineckých železáren nahradila zastaralé, neefektivní a k životnímu prostředí nešetrné plamenné pece na koksárenský plyn. Nové indukční zařízení je vybaveno účinným odsáváním a filtrací. „Hlavní důvody výměny dvou tavících agregátů byly ekologické. Spalování koksárenského plynu znamenalo vypouštění emisí NOx, a to se nyní sníží asi o 8 tun za rok. Stejně tak dojde ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek na zhruba 0,6 tuny za rok,“ podotýká ředitel Sléváren Třinec Zdeněk Vladár. Indukční tavení znamená, že pec již nebude produkovat ani nebezpečné oxidy síry. Výrobní kapacita každého celého zařízení je přibližně 15 t tekutého kovu za hodinu. Tavit se zde budou i litiny pro výrobu válců, kokil a licího příslušenství pro hutní průmysl, tedy zejména pro potřeby Třineckých železáren. Z celkových uznatelných nákladů ve výši téměř 150 milionů korun podpořila v rámci Operačního programu Životní prostředí Evropská unie dotací ve výši 85 %, část nákladů ve výši 5 % pokryl i státní rozpočet.
více zde
Společná fotka před návštěvou výrobního závodu Inductotherm ONDARLAN
Zleva za Slévárny Třinec Petr Sikora, za ACESO Zdeněk Veitz, za Slévárny Třinec Daniel Macuch a Josef Trombik
Pláž v San Sebastianu
Během naší referenční návštěvy po slévárnách jsme měli chvilku čas jít na pláž v San Sebastianu. Na fotce je Petr Sikora ze Sléváren Třinec.
Luis Gorijon ředitel Inductothermu ONDARLAN
Zdeněk Veitz ml, s Luisem Gorijonem na pláži v San Sebastianu
Pojízdný průběžný mísič o výkonu 60t/hod
S kolegy ze sléváren Třinec jsme navštívili slévárnu CASTMETAL LEON, kde jsme viděli dva pojízdné průběžné mísiče o výkonu 2x 60t/hod vydodané Inductotherm ONDARLAN
Průběžný mísič ONDARMIX o výkonu 20 t/hod
Referenční návštěva slévárny FUNDYSER ve Španělsku, kde jsme viděli Průběžný mísič ONDARMIX o výkonu 20 t/hod dodaný společností Inductotherm ONDARLAN
Oslava ve Slévárnách Třinec, a.s.
Stříhání pásky ve Slévárnách Třinec, a.s.
Lití
Vylití sintrační tavby.
Lití
Vylití sintrační tavby.
Tavení
Tavení na peci číslo 1.
Stahovadlo strusky
Pro stahování strusky jsme vydodali pneumatické stahovadlo strusky od společnosti Inductotherm Španělsko
Instalace výdusky
Vydodali a nainstalovali jsme naší výdusku od společnosti Allied Minerals
Pohled na platformu
Zavážecí voty 2x 10 t
Pohled na instalaci
Zástupce investora Bohumír Kallus.
Usazení pece
Instalace byla realizována naším dlouholetým partnerem společností ELPOL.
Transport 15 t pece
15 t pec typu Heavy Steel Shell.
Přejímka 2x 15 t pecí v Anglii
Předpřejímky se zúčastnili zleva: za Slévárny Třinec Zbigniew Molin, Josef Trombik, Bohumír Kallus, za Inductotherm Paul Orban, za ACESO Praha Zdeněk Veitz, za Metakon Tomáš Kozák, a obchodní ředitel Inductothermu David Heavey
Instalace ve slévárně přesného lití MEDEKO CAST
Ve společnosti MEDEKO CAST jsme nainstalovali pece o kapacitě 2x 35 kg. V MEDEKU jsme také instalovali překlopnou pec o kapacitě 1x 25 kg.
První tavba ve slévárně STAVUS
Do firmy STAVUS, a.s. jsme vydodali tavicí pece Small Steel Shell o kapacitě 100 a 500 kg. Na fotce je vidět náš servisní inženýr Pavel Vodička.
Stánek Inductotherm na FONDEX
FONDEX 2014.
Vinařství Roman Polák
Degustace vín s naším dlouholetým zákazníkem Radkem Jochem ze Sléváren Roučka, a.s.
Slévárna Wescast v Maďarsku
S kolegy ze slévárny Metaz Týnec, a.s. jsme navštívili velmi úspěšnou maďarskou slévárnu Wescast
Oslava instalace tavicích pecí v Metal Trade Comax
S naším milým zákazníkem společností Metal Trade Comax jsme oslavili úspěšné dokončení instalace tavicích pecí o kapacitě 2x 1,5 t pro tavení hliníku.
VIP Power Talk
Nově instalovaný tavicí systém VIP Power Talk 175kW s pecemi typu Push Out o kapacitě 2x 200kg ve Slévárnách Třinec.
Mr. Molin
Mr. Molin kontroluje napájení VIP Power Talk 175kW během přejímky ve výrobním závodě Inductotherm.
Pec 200 Kg
Téměř dokončená pec typu Push Out o kapacitě 200kg. Zleva: Mr. Kallus, Mr. Molin, Mr. Heavey, Mr. Orban a Mr. Bojko.
Mr. Bojko
Mr. Bojko po kontrole čerpadlového modulu.
EUROMAC
Přejímka modifikačního boxu ve výrobním závodě EUROMAC. Zleva: Mr. Bojko a Mr. Gotzman.